Våra tjänster är
lätta att förstå

De är uppbyggda
som byggklossar

Hur slipper du ringa? Vi har en process som innefattar möte om dig och ditt bolag, manus, själva ringperioden och uppföljande säljanalys samt återrapportering från alla samtal – här

  1. Köp när du vill
  2. Köp så många du vill
  3. Gör uppehåll om du vill

Tjänster som byggklossar

50 samtal

Vi bearbetar 50 företag på 14 dagar

Använd som marknadsanalys

Uppstartsmöte
Manus
Kundlista
50 samtal
3 återuppringning

Nummerkoll
Rapport
Säljanalys
14 dagar

100 samtal

Vi bearbetar 100 företag på 14 dagar

Frigör egen tid!

Uppstartsmöte
Manus
Kundlista
100 samtal
3 återuppringning

Nummerkoll
Rapport
Säljanalys
14 dagar


Sökljuset

Hitta dina kunder på ett smart sätt. Ställ in sökljuset och ha alltid rätt företag i ditt sökljus!

Målgruppsdiskussion
Verktyg med AI
Gemensam uppsättning
Tidsåtgång 1 timme

Skapande av en profil (ert sökljus)
ca 100 företag
Kontaktinformation
Profilen sparas i 9 månader

Sökljuset uppföljning

Upprepa och låt verktyget jobba för dig, en AI lär sig på vägen!

Genomgång av sök-kriteria
Uppkoppling till verktyget
Tidsåtgång 30 min

Uppdatering av profil (sökljus)
ca 100 företag
Kontaktinformation
Profilen sparas i 9 månader

Priser uppdaterade 2019

Läs mer om villkoren här: dokument

Läs mer om säljanalysen här: länk


Kombo 1

Introduktionsmöte för produkt, tjänst och grundidé
Manusmöte
mellan Slipparingare och uppdragsgivare
100 samtal inkl 3 återuppriningar, 14 dagar
Avstämning dag 15-20
Ny lista, genomgång, justering budskap
100 samtal inkl 3 återuppriningar, 14 dagar
Avrapportering
Säljanalys

2-3 månader ledtid

Summering

200 samtal
Avstämning, ny lista
Avrapportering
Säljanalys

Kombo 2

Genomgång företag och produkt, tjänst och grundidé
Manusmöte mellan Slipparingare och uppdragsgivare
Säkerhetskörning av existerande kundlista oavsett antal. Kontroll att telefonnummer och företag är aktiva och eventuellt lägga till personer.
Max 500 nummer
Direkt återrapportering löpande
Progressrapport löpande
Avrapportering
Säljanalys
3-4 månader ledtid

Summering

500 nummer
Löpande återkoppling
Avrapportering
Säljanalys

Förkorta säljprocessen med Slipparinga i telefonen

Tjänsterna är till för att lyfta ditt företag ett snäpp till.
Slipparinga vill ge dig både tid och ny business!
Bli lugn i magen när du slipper knuten.

  • Företagare som inte gillar att ringa och kanske får en knut i magen när man måste ta ny kontakt
  • Företagare som inte hinner ringa för att man själv är del av sin leverans

Offertförfrågan

Ja, jag vill ha en offert!


50 samtal100 samtalSökljus 1Kombo 1; 100-analys-100Kombo 2; 500stKonsultation