Tänkte vi rätt?

Slipparinga avslutar varje uppdrag med en säljanalys. Det ingår även i kombo-paket och större uppdrag. Detta är ett tudelat syfte; 
1. att återkoppla till dig som kund vad vi ser för trender och möjligheter
2. att avsluta ett uppdrag som Slipparingare så vi kan gå vidare

Vi har så mycket erfarenhet, vi har så många år på nacken tillsammans, vi kan försäljning och vi blir så engagerade i dig som kund. Vi måste få ett litet fönster att delge er vad vi upptäckt och tänkt – och tänker för din framtid! 


Översikt

  1. Målgrupp, var den som tänkt?
  2. Fanns det undergrupper?
  3. Vem svarade? 
  4. Kunde vi gjort något annat före? 
  5. Ska vi göra något annat efter för att maximera listan?

Ladda hem

Säljanalysen kan även användas inför ett uppdrag! Du kan kika på hur vi tänker analysera uppdraget efteråt, och på så sätt förekomma oss!