Läs gärna det här avsnittet om hur själva processen går till

  1. Vilka kunder är dina favoriter?
  2. Set-up i systemet av Slipparinga
  3. Genomgång av profil och filter i prospekteringssystemet
  4. Identifiera vilka kontaktpersonerna
  5. Slipparinga tar fram en lista
  6. Listan levereras som ett excelblad