Under total bearbetning 2019-04-25

Klart fredag 2019-04-26

Anledning

Många olika dokument har lagts ihop och flera kommentarer dök upp på samma ställen.
GDPR är aktivt och villkoren stipulerar sådant som redan finns i GDPR.
Villkoren blandades ihop mellan webbshoppen för beställning och Slipparinga som verksamhet, det ska särskiljas.
Enskilda dokument ska skapas som kan bifogas offerter.