• Vi garanterar inga resultat – och det är dig tillgodo!
  • Allt hänger på hur bra material vi får till oss! Om vi får bra material blir utfallet så mycket bättre och vi har mycket roligare när vi ringer!
  • Spendera en liten stund att prata med oss, fundera över underlagen och återkom.
  • Vi ser hellre att vi flyttar ringperioden framåt än att vi börjar på material som skulle kunna varit bättre.
  • När du anser det är bra, så kommer vi att börja!
 • Webshop
  • Direktbetalning via Paypal eller Stripe
  • Vi har inte Paypal kortbetalningar pga de är för dyra
  • För nya kunder
  • För kunder som vill betala med företagskort
 • Faktura
  • Fakturering sker dag 1 av ringperioden
  • Faktura har 10 dagar betalningsvillkor
  • Vi gör kreditupplysning på nya kunder om vi inte känner varandra sedan tidigare
 • Avtalskunder
  • Måste ha köpt 2 tjänster som innebär ringperioder av Slipparinga
  • Substantiell rabatt enligt avtal
  • Kvartalsvis fakturering
  • 10 dagars betalningsvillkor
  • Minst 1 ringperiod per kvartal
  • Max 2 ringperioder per månad

 

från gamla sidan:

VILLKOR

Ett tillfälle för kompetensöverföring (om produkt, företag, historia och vad som ska kommuniceras) måste ske.

Kompetensöverföringen kan ske irl, via telefon eller via Skype.

Lista med telefonnummer lämnas över vid sista kompetensöverföringen

Listan att ringa från får innehålla max 100 telefonnummer eller 50 telefonnummer (beroende på produkt)

Listan får bara innehålla svenska telefonnummer.

Listan kan inte ändras efter överlämnandet men det kan finnas prioritering i listan.

Alla priser exkl moms.

Fakturan utgår vid första dagen på ringperioden.

Fakturan har 10 dagars betalningstid och vi applicerar räntefakturering vid sen betalning.

Garantier

Vi garanterar inget resultat på listan av telefonnumret, men av erfarenhet så kommer det att gå bra. Allt hänger egentligen på hur bra kundlistan är. Vi har en gratis guide (anmäl din email på förstasidan)

Vi garanterar att 100% av telefonnumren på listan rings inom 14 dagar

Vi garanterar åtminstone en återuppringning för de som inte svarar på telefon, fast en del går faktiskt aldrig att få tag på!

Vi garanterar att försöka återkomma vid lämpligare tillfälle åtminstone en gång om kunden inte kan ta samtalet just då och räknas som två samtal, så fyll inte listan till 100% om du vill ha detta sätt att arbeta!

Vi garanterar att vi avslutar uppdraget inom 14 dagar.

Vi garanterar inte att alla uppringda har svarat, blivit nådda, eller velat prata men vi gör vårt absolut bästa i den frågan!

Organisation

Slipparinga.se är ett uppdrag som flera anslutna konsulter (presenterade på hemsidan).

Faktura utgår till dig som kund från företaget “FagerstaBo AB” som ägs av Annika Thunberg.

FagerstaBo AB äger namnet och verksamheten Slipparinga

Vardera av personerna (och deras företag) som är kopplade till Slipparinga fakturerar FagerstaBo AB för sitt uppdrag.

Alla uppdrag förmedlas genom Slipparinga som har en egen kundbas. Vi använder oss inte av våra kunders kunder!

FagerstaBo AB organisationsnummer: 556672-7623

Sekretess

Dina uppgifter stannar hos oss på Slipparinga.se.

Vi säljer varken uppdrag, uppgifter eller annan information vidare.

Vi använder heller inte din information för annan räkning i våra andra verksamheter.

Sekretessavtal finns att tillgå om det finns behov.

Sekretssavtal undertecknas vid kompetensöverföringen

Information från kunder som kommer oss tillhanda överlämnar vi till dig som kund, det är inget vi behåller, säljer eller på annat sätt utnyttjar.