Frågor kring vår version av telemarketing och leadsgenerering

Hur hanterar ni progress information? 

Efter de 14 dagarna kommer ett editerat dokument från kundlistan vi fått oss tillskickade, där det står resultatet av de vi träffat. Eftersom kundlistorna ser olika ut, så ser svaren lite olika ut (vi har inte en speciell mall utan arbetar med det som kommer till oss).

Kan jag få daglig rapportering på vem ni har ringt? 

Nej, så arbetar vi inte utan vi tar uppdraget som en helhet. Vi kontaktar er genast när det kommer till att göra något för kunden, se svaret nedan …

Hur vet jag att ni har bokat in något åt mig? 

Vi mailar dig så fort du behöver göra en handling t ex gå på kundmöte (planera in i kalendern), ta ny kontakt för att kunden vill prata specifika frågor med dig eller om de vill ha informationsmail.

Vi hanterar ingen mail eller lämnar ut oss som kontaktpersoner för er produkt eller tjänst. Alltså blir all kommunikation från ert företag till kunden, vilket innebär att när något behöver göras så kommer ni genast att bli kontaktade. Detta kan ske i slutet av en dag när vi ringt klart.

Vilken är er fördel jämfört med andra kundanskaffningsmetoder? 

Läs gärna mer i denna blogg av Stefan Lindblad där han intervjuar oss och ställer frågor som ”vad skiljer er från telemarketing”

Hur kan jag lita på att ni verkligen ringer alla på listan? 

Ja, i den ordning som vi fått av er. Är det en prioriterad lista (att nr 1-20 är mycket viktiga så läggs mer kraft på att jaga reda på dessa personer, än att ringa alla 100 nummer på listan. Det kan innebära att vi vid slutet av perioden har ringt färre än 100 nummer (det finns några kvar att ta hand om själv) men att de 20 har vi pratat med på ett eller annat sätt.

Notera att det alltid (alltid) finns en del som inte går att få tag i. Det är ett svinn som vi försöker eliminera, men än så länge har det inte gått att få prata med 100% av en ringlista – hur mycket man än försökt (fenomenet uppstår även på listor med t ex bara 20 nummer!)

Hur många timmar lägger ni ner på att ringa dessa kalla samtal?

Ledtiden är 14 dagar för vårt ringa-uppdrag vilket vi håller. Under dessa 14 dagar räknar vi med 10 arbetsdagar. Infaller en arbetsdag (för oss) på en röd dag, så läggs den dagen till på 14-dagarsperioden och det blir 15 dagars uppdrag.

Lämnar ni meddelande om ni inte får tag i en person? 

Ja, det gör vi och vi lämnar kontaktuppgifter till den som givit oss uppdraget (som vi har personlig kontakt med). Vi hoppas att om personen ringer upp er så meddelar ni oss och vi kan ta bort denna kontakt från listan!