Annika Thunberg
VD och grundare av SlipparingaHur svårt kan det vara? 

Redan året 2013 började grundaren Annika och Ing-Marie fundera på vad som idag har blivit Slipparinga. Ideerna flödande men tog inte fart från året 2015 då Annika kände att hon äntligen hade fått tid att starta upp det hon verkligen ville. När det äntligen blev dags att lansera Slipparinga hade många om och män yttrats men tog till slut fart när Annika och Ellinor bestämde sig för att nu- nu är det dags!

Grundaren Annika gick helhjärtat in i bolaget samtidigt som hon balanserade andra uppdrag. Till slut föddes första produkten och tjänsten som såldes inom en månad. Massa firande och hurranden tog plats och man fortsatte med 100% kraft med Slipparinga. Åren innehöll massa intressanta händelser och företaget växte varje dag till vad som är vår stolthet idag. 

Idag kan vi stolt presentera Slipparinga, vår personal och våra tjänster och produkter. Vår personal är kompetent och innehar kunskaper från olika branscher som gör oss som ett team väldigt intressant. Mötesbokarna och säljarna är kreativa, ansvarstagande och naturliga ledare. Detta visar sig gott när det gäller att ringa kalla samtal. För att klara av en sådan tjänst behöver man vara just kreativ, ansvarstagande och kunna leda samtalet och styra det åt rätt håll. Samtliga i personalen är säljare i grunden med inriktning telemarketing och telefonförsäljning. Tillsammans har vi flera års erfarenhet och delar alltid med oss utav våra tips och knep för att lyckas. 

För oss är det dessutom viktigt att ha roligt på sitt arbete. Det ska alltid kännas bra att komma till sin arbetsplats och vi har nolltolerans mot trakasserier, sexism, homofobi och funkofobi. Vi vill att arbetsmiljön ska vara god och att vi har en god relation till våra kunder så att alla kan få ta del av vår atmosfär. 

Vi är alla kreativa ledare, säljare, arbetstagare, företagare. Idén med Slipparinga är att ingen av oss arbetar 100% med Slipparinga! Alla har andra uppdrag och även anställningar vilket gör att när vi går in och tar ett uppdrag – så är det roligt! Att jobba med kunden och ha det roligt när vi utför uppdragen, är viktigt!

Vi har kompetens och kunskap från vitt skilda branscher, livserfarenheter och tidigare jobb som säljare, försäljare, telemarketing eller annan situation där telefonen används som primära kontakten.

Vi är alla olika och vi spänner över många år av gemensam kunskap.