Kontakta oss – Möte – Sammanställning – Vi ringer! – Återrapportering

Alla vägar går till Rom,
du får alltid tag på
Slipparinga

Steg 1 – Kontakt!

Ring oss, maila eller nå oss via hemsidan (t ex formuläret längst ner)

0768-989801
info@slipparinga.se
www.slipparinga.se/kontakt


Steg 2 –
Talar om dig

Vi pratar om din verksamhet, vilka värderingar och vilka budskap du vill föra fram eller stå för eller sälja in. 

1. Ditt företag
2. Din målgrupp
3. Ditt budskap

3 – Samman-  
      ställning

Vi har tolkat dig och ditt budskap. Detta skrivs ner och delas med dig för att vi när vi ringer, ska använda rätt ord i samtalen! 

Tjänster

Vid det här laget har du säkert valt vilken tjänst du är intresserad av. www.slipparinga.se/tjanster


4 – vi ringer!

Under ringperioden återkopplar vi faktiska resultat och ringer när vi har frågor om kunder, telefonnummer eller om något känns fel i kontakten. Det är lika bra att ha omedelbar kontakt än vänta eller ignorera det. Dels för er, dels för oss Slipparingare – det ska kännas roligt och trevligt att ta ett uppdrag även internt!


5 – Återkoppling

Det är främst två saker som händer efter ett uppdrag, säljanalys och uppdaterad ringlista

Återkoppling ringlista
Vi har använt våra system för att logga samtal och information från varje kund vi kommit i kontakt med. 

Säljanalys

Säljanalysen är lika viktig för dig som för oss Slipparingare, har vi upptäckt

För dig som kund

Du får en utvärdering av hur du har satt ihop listan för din målgrupp och hur väl budskapet var matchat för att nå denna grupp. Du får också en analys av kontaktperson och en tanke vad som skulle kunna göras före eller efter ringperioden. 

Allt är till för att boosta din business än mer!

För oss Slipparingare

Vi har lång erfarenhet och många års gemensamma upplevelser av hur det är att samtala med nya kontakter. 

Vi har tankar om trender, känsla för en liten annan vinkling av målgrupp eller budskap – som alla skulle kunna ge dig än mer business! Det här vill vi förmedla till dig! 


Intresserad? Kontakta Slipparinga!