Om GDPR För Slipparinga

Slipparinga ringer åt andra företag. Vi har information om våra kunder samt våra kunders kunder i våra register. Ett tag!

Slipparinga ringer i stort sett uteslutande B2B dvs vi ringer företag åt andra företag. Om vi skulle ringa privatpersoner, är det för att de har en verksamhet kopplad till sig.

Så här säger konsumentverket om telemarketing: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/olika-saljkanaler/regler-for-telefonforsaljning. Slipparinga följer detta även om vi inte ringer privatkunder dels för att det är trevligt och informativt, dels för att det är praktiskt för en fortsatt ärlig dialog.

En person i sin anställning på ett bolag har dock inte samma rättigheter som samma person som agerar konsument i en annan situation. Information som är publicerad på bolagets hemsida, får t ex Slipparinga ta reda på och man antar att anställda kan svara för bolaget när man ringer dem på arbetstid på sin telefon i arbetet. Slipparinga ringer inte kvällstid om vi inte bokat det tidigare under dagen med den som vill bli uppringd.

Om GDPR för Slipparingas hantering av dina kunder och register.

 1. Du som kund går igenom vårt frågeformulär där vi bekräftar att du är Data Controller, Slipparinga är Data Processor och vem som är Dataskyddsombud hos dig.
  Länk: https://goo.gl/forms/runC3Couq3ZFWjl23
 2. Vårt dokumentsystem flyttar från molnet in på vårt webhotell som är lokaliserat i Sverige. Applikationen heter Nextcloud och är en lokal installation på Oderlands servrar.
 3. Vi rensar informationen om bolaget och uppringda efter 1 år bland våra dokument och system t ex överlämningsinformation och ringlistor från er som kund.
 4. Vårt CRM system där vi hanterar dina kunder, tar vi bort informationen efter 1 år
 5. Du som som varit i kontakt med Slipparinga som kund, ligger kvar i vårt CRM system tills du säger annat.
 6. Vi sparar organsiationsnummer för både aktiebolag och egen firma i vårt bokföringssystem som är Fortnox och hanteras av Grant Thornton
 7. Tar Slipparinga fram adressuppgifter åt dig som kund, är det du som kund som äger dem enligt formuläret ovan.
 8. Köper Slipparinga adressuppgifter åt dig som kund, är det du som kund som noteras som ägare till uppgifterna av uppgiftslämnaren.

Biträdesavtal

Länkar

Din egen kommunikation med Slipparinga

GDPR säkra din egen email hos Slipparinga (länk här)

Vi använder Mailerlite för utskick och de har sett över sin GDPR funktion för rätten att bli glömd och hantera sin data. Är du med i vårt register har du möjlighet att själv editera din närvaro i våra register. https://www.mailerlite.com/blog/gdpr-and-how-compliance-can-improve-your-email-marketing

Begär utdrag:

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

   

  * Evolumi som system släcks ner under hösten 2018 och ersätts av Sunnycloud, som Slipparinga kommer att använda. Det är samma utvecklare bakom och vi migrerar data från Evolumi till Sunnycloud, varför vår hantering kommer att se likadan ut. Sunnycloud: https://www.sunnycloud.se