Slipparinga – hur går det till?


Vi gör kalla samtal till trevliga samtal

Slipparinga arbetar med erfarana konsulter med ca 30 år i arbetslivet och positioner som t ex försäljningschef eller säljare. De har haft många kundkontakter, är ofta över 50 år, egenföretagare med pondus i rösten. Vi arbetar med att varje samtal räknas, eftersom det är en arbetsmiljöfråga.

Slipparinga har Trevliga Samtal. Vi kanske använder dessa trevliga samtal till att öppna en längre kundresa, göra en uppföljning på utskick eller ringa på befintliga kunder om vi ska boka kundmöten. Vi har även gjort undersökningar och rekryteringssamtal. Många arbetar med Slipparinga för att frigöra egen tid, ta sig över en arbetsintensiv period, få en nystart av verksamheten eller kontrollera en ny målgrupp eller tjänst/produkt.

Utöver Trevliga Samtal arbetar vi med informationen före – under – efter ett uppdrag.Informationen

Informationen före – kontrollerar listorna vi får att ringa på innan vi börjar. Är det rimliga nummer, vad kan vi förvänta oss av samtalet när vi ringer, är det direkta kontaktpersoner, växelnummer, titlar i listan. Finns det möjlighet så kör vi listan genom vårt egna system för att kontrollera numren. Vill man köpa uppgifter är det en separat produkt; Sökljuset.

Informationen under – Varje samtal räknas, vilket också gör att vi skriver ner vad som sägs eller händer när vi gör en uppringning. Vi lämnar även mobilsvar med hänvisning och telefonnummer (vi vill verkligen prata med personen vi ringt!) som vi noterar. Eventuellt kan nya nummer komma fram. Detta räknas då som samtal uppringing nummer 2 eller 3 på detta företag. Vi följer upp samtalen så långt det går in i organisationerna för att få tag i rätt person. Blir utfallet ett möte eller annan aktivitet som krävs av uppdragsgivaren, går ett mail iväg med information om vem, vad och vad som sagt och överenskommits. Allt samlas i en excelrapport som skickas efter uppdraget till dig som uppdragsgivare.

Informationen efter – Vi är erfarna och märker trender i våra samtal, kanske en vinkling på pitchen, kanske ett nytt område eller produkt/tjänst som efterfrågas. Detta vill vi gärna skicka med till uppdragsgivaren. Informationen samlas i en “Säljanalys” som skickas tillsammans med rapporten. I säljanalysen tittar vi även på målgrupp, entry point, segmentering och budskap. Se mallen inkluderad nedan.

Steg nr 2 och 3 tar tillsammans 14 dagar (10 arbetsdagar). Nummerkontroll, rapport samt säljanalysen ingår alltid i alla uppdrag. Så även om det är liknande uppdrag som följs på varandra.
Processen inför start

50 prospekt är numera baserad på ett prospekteringsverktyg även om hantverket fortfarande kan utföras.
Vad som krävs av uppdragsgivaren*

Input till manus (möte, dokument, utskick, information)* Ringlista (om den inte är köpt av Slipparinga, då behövs 10-20 företag man vill fakturera samt ca 45 min vid delad skärm). * ca 20 minuter för manusmöte med Slipparingaren* Direktkontakt under uppdragetKort om när och hur vi ringer

Man kan riva av 50 samtal på ett par timmar, men oftast är det inte de kunderna som Slipparinga får hantera. Vi måste försöka vid flera tillfällen, vid olika tidpunkter på dagen och vi måste veta vad vi vill när vi kommer fram samt hantera samtalet ytterst professionellt. Våra kunder ska alltid kunna slå en signal till de som vi har ringt. Vi ska ofta nå högre chefer och nå ut med avancerade tjänster och produkter. Vi ringer endast B2B och dagtid.