Personlig telemarketing, är det telemarketing?

Hur definierar du telemarketing?
På ren svenska kan det bli telefonförsäljning, att sälja per telefon.

Traditionellt är att sälja något som en krämare gör, man lurar pengar av folk men samtidigt är säljaren uppskattad.

Jag kan tycka att i dagsläget har vi börjat gå ifrån uppfattningen att sälja är fult för att vi har satt kunden i centrum vilket ändrar själva säljrollen till att bli undersökande och coachande istället för prånglande. Dessutom har det kommit fler tjänster och avancerade IT produkter så en viss förförståelse behövs inför både köp och försäljning!

När Slipparinga tar sig an ett uppdrag så gör vi det gärna. En kundlista är framtagen med exakt de som (vår) kund vill kontakta med just detta erbjudande, produkt, tjänst, uppdrag. En ”perfect match” från början!

Vi checkar av behov och intresse redan de första 15 sekunderna på ett samtal (det är bara sådant vi kan) och fortsätter samtalet när det är intressant för båda parter! Det är just ett samtal det blir – och det är därför vi pratar om ”Personlig telemarketing” snarare än ren skär telemarketing där vi läser från manus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *